Wszystkie Aktualności

Oddziały PTP Zarząd Główny

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Warszawie

PTP

Żegnamy dr Annę Ciechanowicz

Oddziały PTP Zarząd Główny

Komunikat w sprawie Oddziału PTP w Warszawie

Oddziały PTP Konferencje

Konferencja "Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży ...

Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte (WISC-V)

Różne

Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie

Różne Zarząd Główny

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie zatrudniania psychologów z Ukrainy

Placówki PTP PTP Szkolenia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ