Współpraca międzynarodowa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest członkiem:

- IUPsyS (Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych) - od roku 1957

  www.iupsys.net   

- EFPA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Psychologicznych) - od roku 1983

  www.efpa.eu 

- FESN (Federacja Europejskich Towarzystw Neuropsychologicznych) – od roku 2019

   www.fesn.eu   

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w ramach podpisanego porozumienia współpracuje z APA - American Psychological Association

- APA - współpraca od roku 2020

  www.apa.org