Sekcja Interwencji Kryzysowej

Sekcja Interwencji Kryzysowej

Przewodnicząca Sekcji:
mgr Katarzyna Schweiger-Komorowska

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Interwencji Kryzysowej
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
tel.: 886 024 132

Więcej informacji o Sekcji:
wkrótce...