Łódź

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Łodzi

Przewodnicząca Oddziału:
Marta Znajmiecka-Sikora

Adres:
Uniwersytet Łódzki
Instytut Psychologii
Ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź

Kontakt:
e-mail: biuro@ptp-lodz.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
87 1020 3352 0000 1202 0009 9689

Więcej informacji na stronie Oddziału:
https://www.facebook.com/polskietowarzystwopsychologiczne