Łódź

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Łodzi

Przewodnicząca Oddziału:
Marta Znajmiecka

Adres:
Uniwersytet Łódzki
Instytut Psychologii
Al. Rodziny Scheiblerów 2
90-128 Łódź

Kontakt:
e-mail: ptp.otlodz@psych.org.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
87 1020 3352 0000 1202 0009 9689

Więcej informacji na stronie Oddziału:
https://www.facebook.com/polskietowarzystwopsychologiczne