Rozpoczęcie kampanii
wyborczej do władz PTP
na kadencję 2022-2025

Zatrudnianie psychologów
z Ukrainy

Zgłaszanie propozycji publikacji do numeru specjalnego Przeglądu Psychologicznego

KOMUNIKAT

Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie może pozostać milczące wobec tragedii, jaka dzieje się w Ukrainie. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na naród ukraiński i apelujemy o jak najszybsze zakończenie wojny wyniszczającej strony konfliktu.

Oddziały PTP Konferencje

Konferencja "Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży ...

Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte (WISC-V)