Regulacja zawodu psychologa: co możemy jeszcze zrobić? Spotkanie "W stronę samorządu"

Certyfikacja EuroPsy dla uczelni,
doświadczonych praktyków
i psychologów wchodzących w zawód.

Streszczenia opublikowanych artykułów rocznika 2021

KOMUNIKAT


ZG PTP zwołał na 12 maja 2023r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie przy ul. Wilczej 9, poświęcone następującym sprawom:

1. Nowelizacja Statutu PTP
2. Nowelizacja Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
3. Nowelizacja Regulaminu Zarządu Głównego PTP i Prezydium Zarządu Głównego PTP
4. Wykonanie Uchwały WZD nr 36 z 27.11.2022r. – rozpatrzenie wniosków 4-53
zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 26-27.11.2022r.
5. Wykonanie Uchwały WZD nr 37 z 27.11.2022r. – dyskusja o przyszłości PTP.
   

Różne

Webinar APA - Depression: A Global Conversation

Pracownia Testów Psychologicznych

Książka WISC®-V w diagnozie psychologicznej,