Przyszły Samorząd Zawodowy

                                        PRZYSZŁY SAMORZĄD ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW
 
INFORMACJE OGÓLNE

Pierwszym krokiem zbliżającym nas do stworzenia samorządu jest rejestracja psychologów aktywnych zawodowo.
Należy wypełnić zgłoszenie (wzór do ściągnięcia: samorzad.doc ) i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać do Biura  Zarządu Głównego PTP:

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

 

Aby zgłosić się do Samorządu nie trzeba być członkiem PTP.

Opłata na koszty organizacji samorządu wynosi 10,00 zł.
Uwaga: Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o wpisie na listę przyszłego samorządu, w którego treści będzie zawarte wyjaśnienie o obecnej sytuacji prawnej zawodu psychologa w Polsce, powinny dodatkowo uregulować opłatę w wysokości 35 zł (członkowie PTP 25 zł). W takim przypadku tytuł wpłaty na powyższe konto powinien być następujący: wpis na listę przyszłego samorządu + wydanie zaświadczenia

Opłaty wpłaca się na konto:

Komitet Organizacyjny Samorządu Zawodowego Psychologów
przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym

PKO BP S.A. I O/Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

 

 

Lista zgłoszeń do przyszłego samorządu zawodowego psychologów wg województw:

 

Do pobrania