Kraków

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Krakowie

Przewodnicząca Oddziału:
Anna Knobloch-Gala

Adres:
Instytut Psychologii Stosowanej
ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Kontakt:
e-mail: ptp@ptp.krakow.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.ptp.krakow.pl