Sekcja Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy

Sekcja Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy

Przewodniczący Sekcji:
Witold Świtkiewicz

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
e-mail: sekcja@psychologiatransportu.com
tel.: 698 395 863 (kontakt z przewodniczącym Sekcji)

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.facebook.com/Sekcja-Psychologii-w-Transporcie-i-w-Służbie-Medycyny-Pracy-PTP-1724103774313340/