Sekcja Neuropsychologii

Sekcja Neuropsychologii

Przewodnicząca Sekcji:
prof. dr hab. Emilia Łojek

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Neuropsychologii
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Więcej informacji o Sekcji:
neuropsych.org.pl