Gdańsk

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Gdańsku

Przewodniczący Oddziału:
Waldemar Budziński

Adres:
ul. Tuwima 15, pok. 300
80-210 Gdańsk

Kontakt:
tel.: (58) 349 17 99
e-mail: ptp@gumed.edu.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
56 1020 1853 0000 9402 0010 2061

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.ptp.gumed.edu.pl