Warszawa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Warszawie

 

Adres:
ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa

Kontakt:
Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie.
Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału,
we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego            
e-mail: ptp@psych.org.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.wotptp.waw.pl