Warszawa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Warszawie

Przewodnicząca Oddziału:
Ewelina Rubaj-Wiater

Adres:
ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa

Kontakt:
tel. 506 618 602 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)
 e-mail: wot.ptp@gmail.com

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.wotptp.waw.pl