Warszawa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Warszawie

Przewodnicząca Oddziału:
Ewelina Rubaj-Wiater

Adres:
ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa

Kontakt:
tel. 506 618 602 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)
 e-mail: ptp.otwarszawa@psych.org.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

UWAGA:
W tytule przelewu należy wpisać numer ewidencyjny członka i rok za który wpłacana jest składka.


Więcej informacji na stronie Oddziału:
ptp.warszawa.pl