Warszawa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Warszawie

Przewodnicząca Oddziału:
Monika Tarnowska

Adres:
ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa

Kontakt:
tel.: 884 884 959
e-mail: wot.ptp@gmail.com
Dyżur stacjonarny, mailowy i telefoniczny:
poniedziałki, godz. 16.00-19.00
środy, godz. 10.00-13.00

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.wotptp.waw.pl