Zielona Góra

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Zielonej Górze

Przewodnicząca Oddziału:
Marzanna Farnicka

Adres:
Uniwersytet Zielonogórski
​Instytut Psychologii
 al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Kontakt:
e-mail: ptpzgora@gmail.com
tel.: 500 243 681 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
07 1020 4900 0000 8402 3242 8434

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.ptpzgora.weebly.com