Konferencje, szkolenia, warsztaty

COLLEGIUM VERUM W WARSZAWIE ZAPRASZA NA PODYPLOMOWE STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2023-2025.

STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY- w weekendy POCZĄTEK-LISTOPAD 2023 - zgłoszenia do 10.11.2023 Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia umiejętności psychospołecznych WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.collegiumverum.pl 

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo -wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych,studentów oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Studia przygotowują do:
-pracy z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym, osobą w grupie terapeutycznej),
-pracy z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupą w grupie terapeutycznej)
-pracy z rodziną /mediacji rodzinnych
-pracy z grupą /socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną/ -konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych,
-systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

 Studium oparte jest na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności pracy z innymi oraz analizowania i refleksji oraz na systemie kształcenia modułowego:
-działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej
-jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, socjologia, teoria komunikacji)
-proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik w trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

________________________________________________________________________________

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych 21.11.2022r.

Z inicjatywy Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie mamy zaszczyt zaprosić na Konferencję Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych. Odbędzie się 21 listopada 2022 r. o 10:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9, w sali 160. Kontakt do przewodniczącego 609-342-991.

 


Oddział Terenowy PTP w Olsztynie organizuje Szkolenie interwentów 20.11.2022
 

Koleżanki i Koledzy Interwenci!

Chcemy poinformować, że w dniu 20 listopada 2022 r. w godzinach 08:30 - 16:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia szkoleniowo-superwizyjne, nt.: Specyfika pomocy interwencyjnej w sytuacji pandemii i masowego uchodźctwa – pomoc osobom i grupom doświadczającym kryzysów; grupowa superwizja konsultacyjna i superwizja indywidualnych przypadków. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej s. 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 (wejście od ul. Kopernika).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Zespołu Interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, ale będący członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prosimy o jak najszybsze potwierdzanie swojego uczestnictwa; najpóźniej do 16 listopada 2022 r. na adres olsztyn.ptp@gmail.com lub kontakt do przewodniczącego 609-342-991.


 


Konferencja hybrydowa pt. Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i Koło Psychologów Diagnostów przy OK PTP
wraz z
Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
mają zaszczyt zaprosić na konferencję hybrydową pt.

 Rekomendacje 
do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży
znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

  21 czerwca 2022 roku

więcej informacji: Konferencja Rekomendacje | Oddział Krakowski PTP

 


INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza do uczestnictwa w maju 2022 roku w kolejnej edycji

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Program szkolenia zapewnia uczestnikom przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Obejmuje wiedzę na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz ćwiczenia z zakresu rozwijania umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównie psychologów, pedagogów, socjologów oraz studentów tych kierunków.  
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.
Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek  oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych.

Pierwszy poziom szkolenia obejmuje 270 godzin, w tym dwa treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem i podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
Osoby zainteresowane mogą kontynuować szkolenie na drugim poziomie (150 godzin), który umożliwia doskonalenie umiejętności prowadzenia interwencji skierowanych do osób znajdujących się w specyficznych sytuacjach kryzysowych (przemoc, choroba nagła i przewlekła, uzależnienie, doświadczenie traumy, żałoba) oraz korzystanie z superwizji pracy z klientem.

Zajęcia rozpoczynają się w maju 2022r.
Koordynator szkolenia - mgr Anna Gromińska.
Więcej informacji i formularz zgłoszenia – www.psychologia.edu.pl