Konferencje, szkolenia, warsztaty

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ". 

Zapraszamy na sesję jesienną szkolenia w planowanym terminie: 

I etap :  20-21-22-23.X.2022 r. ; 5-6.XI.2022r. online
II etap : 3.XII.2022 r. - stacjonarnie 
 

więcej informacji


 

Konferencja hybrydowa pt.
Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i Koło Psychologów Diagnostów przy OK PTP
wraz z
Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
mają zaszczyt zaprosić na konferencję hybrydową pt.

 Rekomendacje 
do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży
znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

  21 czerwca 2022 roku

więcej informacji: Konferencja Rekomendacje | Oddział Krakowski PTPINSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza do uczestnictwa w maju 2022 roku w kolejnej edycji

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Program szkolenia zapewnia uczestnikom przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Obejmuje wiedzę na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz ćwiczenia z zakresu rozwijania umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównie psychologów, pedagogów, socjologów oraz studentów tych kierunków.  
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.
Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek  oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych.

Pierwszy poziom szkolenia obejmuje 270 godzin, w tym dwa treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem i podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
Osoby zainteresowane mogą kontynuować szkolenie na drugim poziomie (150 godzin), który umożliwia doskonalenie umiejętności prowadzenia interwencji skierowanych do osób znajdujących się w specyficznych sytuacjach kryzysowych (przemoc, choroba nagła i przewlekła, uzależnienie, doświadczenie traumy, żałoba) oraz korzystanie z superwizji pracy z klientem.

Zajęcia rozpoczynają się w maju 2022r.
Koordynator szkolenia - mgr Anna Gromińska.
Więcej informacji i formularz zgłoszenia – www.psychologia.edu.pl