Konferencje, szkolenia, warsztaty

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych 21.11.2022r.

Z inicjatywy Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie mamy zaszczyt zaprosić na Konferencję Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych. Odbędzie się 21 listopada 2022 r. o 10:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9, w sali 160. Kontakt do przewodniczącego 609-342-991.

 


Oddział Terenowy PTP w Olsztynie organizuje Szkolenie interwentów 20.11.2022
 

Koleżanki i Koledzy Interwenci!

Chcemy poinformować, że w dniu 20 listopada 2022 r. w godzinach 08:30 - 16:30, z inicjatywy Zarządu Oddziału PTP w Olsztynie i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie proponujemy bezpłatne zajęcia szkoleniowo-superwizyjne, nt.: Specyfika pomocy interwencyjnej w sytuacji pandemii i masowego uchodźctwa – pomoc osobom i grupom doświadczającym kryzysów; grupowa superwizja konsultacyjna i superwizja indywidualnych przypadków. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej s. 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9 (wejście od ul. Kopernika).

W zajęciach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący jeszcze członkami Zespołu Interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, ale będący członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prosimy o jak najszybsze potwierdzanie swojego uczestnictwa; najpóźniej do 16 listopada 2022 r. na adres olsztyn.ptp@gmail.com lub kontakt do przewodniczącego 609-342-991.

 


Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ". 

Zapraszamy na sesję jesienną szkolenia w planowanym terminie: 

I etap :  20-21-22-23.X.2022 r. ; 5-6.XI.2022r. online
II etap : 3.XII.2022 r. - stacjonarnie 
 

więcej informacji

 


Konferencja hybrydowa pt. Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
i Koło Psychologów Diagnostów przy OK PTP
wraz z
Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
mają zaszczyt zaprosić na konferencję hybrydową pt.

 Rekomendacje 
do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży
znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

  21 czerwca 2022 roku

więcej informacji: Konferencja Rekomendacje | Oddział Krakowski PTP

 


INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza do uczestnictwa w maju 2022 roku w kolejnej edycji

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Program szkolenia zapewnia uczestnikom przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi. Obejmuje wiedzę na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz ćwiczenia z zakresu rozwijania umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównie psychologów, pedagogów, socjologów oraz studentów tych kierunków.  
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.
Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek  oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych.

Pierwszy poziom szkolenia obejmuje 270 godzin, w tym dwa treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem i podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.
Osoby zainteresowane mogą kontynuować szkolenie na drugim poziomie (150 godzin), który umożliwia doskonalenie umiejętności prowadzenia interwencji skierowanych do osób znajdujących się w specyficznych sytuacjach kryzysowych (przemoc, choroba nagła i przewlekła, uzależnienie, doświadczenie traumy, żałoba) oraz korzystanie z superwizji pracy z klientem.

Zajęcia rozpoczynają się w maju 2022r.
Koordynator szkolenia - mgr Anna Gromińska.
Więcej informacji i formularz zgłoszenia – www.psychologia.edu.pl