Poznań

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Poznaniu

Przewodnicząca Oddziału:
Monika Stachowiak-Andrysiak

Adres:
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
 
Adres do korespondencji:
Zespół Psychologów
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań

Kontakt:
e-mail: ptp.otpoznan@psych.org.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
86 1020 4027 0000 1402 0473 7039

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.poznan-ptp.pl