Olsztyn

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Olsztynie

Przewodniczący Oddziału:
Andrzej Kędzierski

Adres:
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ul. Żołnierska 14, pok. 129
10-561 Olsztyn

Kontakt:
e-mail: olsztyn.ptp@gmail.com
tel. 609 342 991 (kontakt z przewodniczącym Oddziału)

Konto do wpłat
składek członkowskich:

Bank Millenium
48 1160 2202 0000 0001 7761 0238

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.olsztynptp.wixsite.com/home