Kielce

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Kielcach

Przewodnicząca Oddziału:
Bogusława Supierz-Nowińska

Adres:
Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce

Kontakt:
tel.: 692 451 057 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)
e-mail: bogusiasn@gmail.com (kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Konto do wpłat
składek członkowskich:

Getin Bank
39 1560 0013 2367 3027 4994 0001

Więcej informacji o Oddziale:
wkrótce...