Aktualności - różne

Oddziały Różne

Webinar: EUROPSY - jakie znaczenie ma certyfikat? oraz DEPRESJA vs WYPALENIE ZAWODOWE oraz CHAD w ICD11

Różne

Ogłoszenie dla psychologów posiadających dostęp do informacji niejawnych

Różne

Ogłoszenie o naborze psychologa do Zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN

Różne

Webinar APA - Depression: A Global Conversation

Różne

Seminarium Strelauowskie (on-line) 11.05.2023 15:00

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Różne

Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie

Różne Zarząd Główny

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie zatrudniania psychologów z Ukrainy