Aktualności - różne

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN

Różne

Webinar APA - Depression: A Global Conversation

Różne

Seminarium Strelauowskie (on-line) 11.05.2023 15:00

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Różne

Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie

Różne Zarząd Główny

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie zatrudniania psychologów z Ukrainy

Różne

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie poszukuje specjalistów

Różne

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie publikacji MEN