Aktualność

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Szanowni Państwo,
w imieniu Redakcji Przeglądu Psychologicznego zamieszczamy informację o kalendarzu publikacyjnym na rok 2023 w czasopiśmie Przegląd Psychologiczny i zaproszeniu do składania propozycji tekstów.
 

KALENDARZ PUBLIKACYJNY NA ROK 2023 W CZASOPIŚMIE PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY – THE REVIEW OF PSYCHOLOGY:  

 

Numer 66(1): Kryzys wiarygodności w psychologii - przyczyny, przejawy, rozwiązania Redaktorzy: dr Arkadiusz Białek i dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ Nabór tekstów zamknięty/Submission is closed

Numer 66 (2): Reakcje jednostek na zagrożenie w perspektywie psychologicznej Redaktor: dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK
Nabór tekstów w trakcie/ Submission is open Termin nadsyłania abstraktów do 31 marca 2023

Numer 66 (3): Numer otwarty Termin nadsyłania tekstów: 30 lipca 2023 / Deadline for submission: July 30, 2023

Numer 66 (4): Global Perspectives on Psychology and Climate Change 
Guest Editor: dr Amanda Clinton, American Psychological Association 
Nabór tekstów w trakcie/ Submission is open Abstracts submission, June 1st 2023


Więcej aktualności
Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej

Oddziały

Międzynarodowe Dni Walki z Depresją w Kielcach 23.02-01.03