Sekcja Psychologii Sądowej

Sekcja Psychologii Sądowej

Przewodnicząca Sekcji:
Małgorzata Wojciechowska
sps.ptp@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Zakład Psychologii Sądowej
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

Więcej informacji o Sekcji:
wkrótce...