Sekcja Psychologii Zdrowia

Sekcja Psychologii Zdrowia

Przewodnicząca Sekcji:
prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii Zdrowia
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
e-mail: sekcjapz.ptp@gmail.com

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.spzptp.wordpress.com