Towarzystwo

Działalność Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest kontynuacją powołanego w 1907 roku stowarzyszenia o tej samej nazwie. Jego działalność przez wiele lat była prekursorska w tworzeniu się tożsamości zawodowej osób zajmujących się psychologią. 

Obecnie podstawowym celem statutowym Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi – służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia. 

 

Główne kierunki działań to:

 • Propagowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy psychologicznej 
 • Ochronę profesji i etosu zawodu psychologa
 • Inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych 
 • Tworzenie standardów badań i usług psychologicznych oraz podstaw etyki zawodowej
 • Inspirowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym rekomendowanie specyficznych, specjalistycznych umiejętności psychologicznych 
 • Kontynuowanie przygotowań do wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
   

Przyznajemy m.in.:

 • Certyfikaty psychoterapeutyczne
 • Rekomendacje dla ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii
 • Rekomendacje dla osób prowadzących treningi i warsztaty edukacyjne
 • Rekomendacje dla placówek psychologicznych
 • Rekomendacje dla psychologów – biegłych sądowych
 • Rekomendacje dla psychologów sportu
 • Rekomendacje dla psychologów prowadzących badania psychologiczne osób starających się o zezwolenie na broń
   

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działami naszej strony. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.