Sekcja Psychoterapii

Sekcja Psychoterapii

Przewodnicząca Sekcji:
Krystyna Mierzejewska-Orzechowska

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychoterapii
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
e-mail: poczta@sekcjapsychoterapii.pl
e-mail: psychoterapeuta@vp.pl (kontakt z przewodniczącą Sekcji)
tel. 607 633 972 (kontakt z przewodniczącą Sekcji)
tel. 602 617 570 (kontakt z sekretarzem Sekcji)

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.sekcjapsychoterapii.pl