Toruń

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Toruniu

Przewodniczący Oddziału:
Marek Osmański

Adres korespondencyjny:
kontakt tylko elektroniczny
 
Kontakt:
e-mail: marcosm14@interia.pl (kontakt z przewodniczącym Oddziału)

Składki członkowskie
wpłaca się gotówką do kasy Oddziału

Więcej informacji na stronie Oddziału:

www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Psychologiczne-Oddział-w-Toruniu-134795393652323/