Wrocław

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział we Wrocławiu

Przewodnicząca Oddziału:
Monika Piasecka

Adres:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

Kontakt:
e-mail: ptp.otwroclaw@psych.org.pl
 

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
25 1020 5242 0000 2702 0189 9319

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.ptpwroclaw.pl