Sekcja Psychologii Sportu

Sekcja Psychologii Sportu

Przewodniczący Sekcji:
Marcin Krawczyński

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii Sportu
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa 

Kontakt:
e-mail: sps.ptp2019@gmail.com

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.osps.com.pl