Komisje rekomendacyjne

                         Komisje Rekomendacyjne
                         Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Lp.

Nazwa komisji

Kadencja

Skład

1.

Komisja Certyfikatów
Psychoterapeutycznych
regulamin

2021 - 2024

Rafał Bornus - przewodniczący
Rafał Radzio - wiceprzewodniczący
Marcin Makulski - sekretarz
Bożena Maciek-Haściło
Barbara Smolińska
Barbara Tryjarska
Dorota Węgrzyn

Biuro Komisji
Marcela Dziekan
marcela.dziekan@psych.org.pl

1A.

Komisja Odwoławcza ds.
Certyfikatów Psychoterapeutycznych

2015 - 2018

Jerzy Pawlik - przewodniczący
Jerzy Dmuchowski - sekretarz
Monika Miller-Nadolska
Anna Turczyńska

2.

Rada Trenerów

2021 - 2024

Jacek Jakubowski - przewodniczący
Teresa Auguścik-Zając
Teresa Brandys-Tylipska
Anna Czerniejewska
Maria Haracz-Dąbrowska
Krzysztof Jedliński
Maria John-Borys
Wiesława Machalica
Anna Seweryńska

Sekretariat Rady
Karina Knyż-Grzywa
tel. 504 163 326
knyzkarina@gmail.com

2A.

Komisja Odwoławcza
ds. Trenerów

2021 - 2024

Ewa Kalińska-Grądziel
Leszek Sagadyn
Krzysztof Troczyński
Agnieszka Zarzycka
Kazimierz Ździebło

3.

Komisja Rekomendacyjna
ds. afiliowania placówek
psychologicznych przy PTP

2013 - 2015

Wiesława Machalica - przewodnicząca
kontakt poprzez Biuro ZG PTP

Hanna Janowicz
Alicja Krupińska
Bogumiła Witkowska

4.

Komisja Rekomendacyjna
ds. certyfikatu superwizora
psychologii klinicznej dziecka

2014 - 2017

Agnieszka Maryniak - przewodnicząca
Joanna Radoszewska - sekretarz

Barabara Chuchacz
Milena Gracka-Tomaszewska
Grażyna Kmita
Józef Kosk

5.

Komisja Rekomendacyjna
Certyfikatów Interwencji Kryzysowej

 

Wanda Badura-Madej - przewodnicząca
Elżbieta Leśniak - z-ca przewodniczącej
Beata Wrotyńska - sekretarz

Liliana Krzywicka
Katarzyna Schweiger-Komorowska
Bożena Wach
Mirosław Madejski

5a.

Komisja Odwoławcza ds.
Certyfikatów Interwencji Kryzysowej

 

Wojciech Szlagura - przewodniczący
Maria Dekert - z-ca przewodniczącego
Ewa Lipska
Anetta Mackiewicz
Barbara Żołnierkiewicz

6.

Komisja Rekomendacyjna
Certyfikatów Socjoterapeutycznych

2017 - 2020

Katarzyna Starowicz - przewodnicząca
Małgorzata Starostka-Rudy - z-ca przewodniczącej

Dorota Michalik - sekretarz
Aleksandra Froelich-Deja
Katarzyna Gwóźdź
Beata Hawryłko-Zygmunt

6a.

Komisja Odwoławcza
ds. Certyfikatów
Socjoterapeutycznych

2017 - 2020

Jeremi Kośmicki - przewodniczący
Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - sekretarz

Bożena Gramatyka

7.

Komisja Certyfikatów
Psychologa Sportu

2020 - 2022

Beata Mieńkowska - przewodnicząca​
Joanna Madey - wiceprzewodnicząca​
Dorota Pietrzyk-Matusik - sekretarz​
matusik.dorota@gmail.com

Hanna Cygan
Marzanna Herzig
Marcin Krawczyński
Marcin Kwiatkowski

7a.

Komisja Odwoławcza
ds. Certyfikatów
Psychologa Sportu

2020 - 2022

Jan Supiński – przewodniczący
Dariusz Nowicki – wiceprzewodniczący
Antoni Marczyński - sekretarz

Dagmara Budnik-Przybylska
Dariusz Parzelski

8.

Komisja Rekomendacyjna
ds. Biegłych Sądowych

2014 - 2018

Alicja Czerederecka - przewodnicząca
Alicja Budzyńska
Maria Gordon
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
Anna Wolska

8a.

Komisja Odwoławcza
ds. Biegłych Sądowych

2014 - 2018

Prof. dr hab. J. Krzysztof Gierowski- przewodniczący
Mieczysław Plopa
Ewa Wach

9.

Komisja Rekomendacyjna
ds. certyfikatów do szkoleń i superwizji
badań psychologicznych „na broń”

2014 - 2016

Ireneusz Kaflik - przewodniczący
Maria Albrechcińska-Oleksiuk
Wojciech Anczurowski
Marian Lech
Maria Półchłopek
Anita Preiss-Ostrowska

10.

Komisja Rekomendacyjna
ds. Psychologów Lotniczych

2018 - 2021

Marta Gacewicz-Nielipińska - przewodnicząca
Katarzyna Łapkiewicz
Adam Tarnowski

10a.

Komisja Odwoławcza
ds. Psychologów Lotniczych

2018 - 2021

Tomasz Goździcki
Aleksandra Kapela
(skład w uzupełnianiu)