Składki

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka członkowska wynosi 100 zł (studenci 50 zł) rocznie.
Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 29 listopada 2015 r.

WAŻNE

Składki członkowskie wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem,
w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

Informacje o właściwych rachunkach do wpłat składek członkowskich
umieszczone są w zakładce Oddziały

Członkowie Oddziału w Warszawie wpłacają składki na konto:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
PKO BP S.A. I/O Warszawa
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Na to konto wpłaca się także wszelkie opłaty związane z rekomendacjami Towarzystwa