Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - PSR

Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - PSR

Przewodniczący Sekcji:
mgr Luis Alarcon Arias

Adres korespondencyjny:
Sekcja PSR - PTP
ul. Jaktorowska 4
01-202 Warszawa

Kontakt:
e-mail: sekcjapsr@gmail.com

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.ptp-psr.pl