Wszystkie Aktualności

Różne

Webinar APA - Depression: A Global Conversation

Pracownia Testów Psychologicznych

Książka WISC®-V w diagnozie psychologicznej,

Pracownia Testów Psychologicznych

Podręcznik do testu Leiter-3: Normalizacja dla dorosłych

Pracownia Testów Psychologicznych

Test Szybkiego Nazywania w Wersji dla Dzieci Starszych (TSN-S)

Różne

Seminarium Strelauowskie (on-line) 11.05.2023 15:00

Zarząd Główny

Regulacja zawodu psychologa: W stronę samorządu

Oddziały Szkolenia

Tajemnica zawodowa a regulacje prawne zawodu psychologa- dwugłos prawnika i psychologa

Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny