Wszystkie Aktualności

Bezpłatne webinarium “Pierwsze sesje z pacjentem – zastosowanie elementów ISTDP”

Konferencje

Patronat: Konferencja "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN

Różne

Webinar APA - Depression: A Global Conversation

Pracownia Testów Psychologicznych

Książka WISC®-V w diagnozie psychologicznej,

Pracownia Testów Psychologicznych

Podręcznik do testu Leiter-3: Normalizacja dla dorosłych

Pracownia Testów Psychologicznych

Test Szybkiego Nazywania w Wersji dla Dzieci Starszych (TSN-S)

Różne

Seminarium Strelauowskie (on-line) 11.05.2023 15:00

Zarząd Główny

Regulacja zawodu psychologa: W stronę samorządu