Wszystkie Aktualności

Różne

Seminarium Strelauowskie (on-line) 11.05.2023 15:00

Zarząd Główny

Regulacja zawodu psychologa: W stronę samorządu

Oddziały Szkolenia

Tajemnica zawodowa a regulacje prawne zawodu psychologa- dwugłos prawnika i psychologa

Oddziały

Rozmowa z Aleksandrą Pyrek o świecie osób g/Głuchych

PTP Różne

Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny

Zarząd Główny

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej

Oddziały

Międzynarodowe Dni Walki z Depresją w Kielcach 23.02-01.03

Szkolenia

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW STAŻU PSYCHOLOGICZNEGO EUROPSY

Placówki PTP Szkolenia

IPZ - STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR