Aktualność

Tajemnica zawodowa a regulacje prawne zawodu psychologa- dwugłos prawnika i psychologa

22 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:30 - 14:00.
Do czego jest zobowiązany a czego nie wolno psychologowi, aby zachował
tajemnicę zawodową w konfrontacji z prokuraturą i sądem? Jaka jest odpowiedzialność prawna
interwenta kryzysowego. Przeprowadzą je dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska z Uniwersytetu Warszawskiego i Katarzyna Skrodzka-Sadowska Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Olsztynie. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 7/9 (wejście od ul. Kopernika).

W zajęciach mogą wziąć udział psychologowie nie będący jeszcze członkami Zespołu Interwentów przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim, ale będący członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także zainteresowani psychologowie oraz studenci psychologii.

Zarząd Oddziału w Olsztynie


Więcej aktualności
Konferencje

Patronat: Konferencja "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

Placówki PTP Szkolenia

SZKOLENIE PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN