Aktualność

Książka WISC®-V w diagnozie psychologicznej,

Z przyjemnością informujemy, że jest już w sprzedaży książka WISC ® -V w diagnozie psychologicznej, opracowana przez autorki polskiej adaptacji skali WISC®-V: prof. Annę Matczak, dr Aleksandrę Jaworowską, Iwonę Bac i Joannę Stańczak.
Zobacz: https://www.practest.com.pl/sklep/test/WISC-V-w-diagnozie-psychologicznej
Opracowanie nie jest powieleniem podręczników do WISC-V, jak też ich nie zastępuje. Przedstawia
Skalę i jej możliwości w sposób inaczej zorganizowany, omawiając w kolejnych rozdziałach:
poszczególne testy, wszystkie wskaźniki (w tym dwa nowe odnoszące się do oceny inteligencji
skrystalizowanej – Rozszerzony Wskaźnik Werbalny i płynnej – Rozszerzony Wskaźnik Inteligencji
Płynnej), wyniki uzyskiwane w WISC-V przez dzieci z różnych grup specjalnych oraz przykłady
wnioskowania diagnostycznego opartego na dwóch studiach przypadków. W ostatnim rozdziale
zebrane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Polecamy książkę wszystkim psychologom stosujących WISC®-V w diagnozie!


Więcej aktualności
Konferencje

Patronat: Konferencja "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

Placówki PTP Szkolenia

SZKOLENIE PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Różne

Przegląd Psychologiczny z nową punktacją MEiN