Aktualność

Regulacja zawodu psychologa: W stronę samorządu

PTP rozumie i wspiera potrzebę kompleksowego ustawowego uregulowania zawodu psychologa. Z ogromną nadzieją włączaliśmy się w prace nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i liczyliśmy na jej skuteczne procedowanie. Jednak wobec wyczerpujących się możliwości uchwalenia jej w obecnej kadencji Parlamentu, ważne aby nasze środowisko wykorzystało istniejące jeszcze realne możliwości wprowadzenia w życie regulacji dotyczących naszego zawodu. Jest to ważne nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla odbiorców naszych usług, którzy powinni otrzymać opiekę rzetelnie wykształconych i przygotowanych do pracy profesjonalistów, szczególnie w obliczu dramatycznego wzrostu problemów ze zdrowiem psychicznym. Dlatego w sobotę 22 kwietnia br., z inicjatywy ZG PTP odbyło się spotkanie 11 ogólnopolskich organizacji, którego celem była dyskusja nad podjęciem działań w kierunku powołania izb psychologów.
W oparciu o kilka opinii prawnych analizowane były możliwości jakie daje środowisku zarówno projektowana nowa ustawa, jak i ta obowiązująca obecnie z 2001 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1026). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele niemal wszystkich zarejestrowanych ogólnopolskich Stowarzyszeń zrzeszających psychologów (tj. PTP, PSPRC, OSPS, PSSAP, PTPB, PTPK, PTPP, SPCh, SPSWP, SPT), OZZP oraz Komitetu Psychologii PAN.
W wyniku kilkugodzinnej dyskusji, podjęto wspólnie decyzję o rozpoczęciu działań w kierunku jak najszybszego utworzenia samorządu zawodowego, także – jeśli nie ma obecnie innej możliwości - w oparciu o obowiązującą ustawę. Powołanie samorządu uznano za kluczowe dla ułatwienia dalszych, ważnych i koniecznych zmian ustawowych, w tym tych zawartych w projekcie nowej ustawy, dotyczących wykonywania zawodu psychologa w Polsce.
O podejmowanych wspólnie dalszych krokach, będziemy sukcesywnie, niezwłocznie informować.

Zarząd Główny PTP


Więcej aktualności
Oddziały Różne

Webinar: EUROPSY - jakie znaczenie ma certyfikat? oraz DEPRESJA vs WYPALENIE ZAWODOWE oraz CHAD w ICD11

Oddziały

Olsztyn: Szkolenie dla interwentów 13-14.04.2024

KOMUNIKAT: zmiany w opłatach rekomendacyjnych