Aktualność

Seminarium Strelauowskie (on-line) 11.05.2023 15:00

Seminaria Strelauowskie to cykl otwartych spotkań naukowych poświęconych problematyce psychologii różnic indywidualnych oraz pokrewnych obszarów psychologii. W trakcie trzeciego sezonu spotkań, w roku akademickim 2022/23, tematem przewodnim jest rola różnic indywidualnych w psychologii klinicznej i zdrowia.

Na prośbę Komitetu Psychologii PAN serdecznie zapraszamy, zwłaszcza młodych naukowców, na najblizsze Seminaria Strelauowskie. Wydarzenie odbędzie sie on-line w najblizszy czwartek  11 maja br.o godz. 15:00  Gościem Seminariów będzie Pan Profesor Jan Cieciuch, który zaprezentuje wystąpienie pt.: "W poszukiwaniu metateorii różnic indywidualnych na przykładzie psychologii klinicznej, czyli między fizyką a językoznawstwem”. 

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Streszczenie wystąpienia prof. Cieciucha:
Różnice indywidualne z jednej strony są w psychologicznym opisie człowieka niezbędne, a z drugiej strony zawierają w sobie duży potencjał pseudowyjaśnień. Wplątane są one w przeciwstawienie cechy (i opis) vs mechanizmy (i wyjaśnienie). Obecnie w oficjalnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń osobowości (ICD-11 i DSM-5), obserwowalny jest wyraźny renesans różnic indywidualnych, a wraz z nim wracają stare dyskusje i argumenty. Wystąpienie wpisuje się w te dyskusje i proponuje systematyczne ujęcie różnic indywidualnych w obszarze szeroko rozumianej osobowości. Rozważania zostaną poprowadzone na dwóch poziomach: psychologicznym i metateoretycznym. Na pierwszym z nich zostaną zaprezentowane heurystyczne i integracyjne możliwości Kołowego Modelu Metacech Osobowości w kontekście wybranych konstruktów z psychologii klinicznej i zdrowia. Na drugim poziomie zostaną zidentyfikowane dwa sposoby myślenia o różnicach indywidualnych i wyjaśnianiu: jeden – tradycyjny – inspirowany fizyką, a drugi – nieoczywisty, ale heurystycznie owocny – strukturalnym językoznawstwem.

Do wydarzenia można dołączyć pod adresem: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/91278207285

 


Więcej aktualności
Oddziały Różne

Webinar: EUROPSY - jakie znaczenie ma certyfikat? oraz DEPRESJA vs WYPALENIE ZAWODOWE oraz CHAD w ICD11

Oddziały

Olsztyn: Szkolenie dla interwentów 13-14.04.2024

KOMUNIKAT: zmiany w opłatach rekomendacyjnych