Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Przewodnicząca Sekcji:
prof. dr hab. Mariola Bidzan

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Więcej informacji o Sekcji:
wkrótce...