Lublin

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Lublinie

Przewodnicząca Oddziału:
Katarzyna Markiewicz

Adres:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
(pocztę prosimy kierować z dopiskiem "PTP Lublin")

Kontakt:
e-mail: ptp.otlublin@psych.org.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
85 1020 4900 0000 8602 3607 7527

Więcej informacji o Oddziale:
https://www.facebook.com/ptplublin