Lublin

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Lublinie

Przewodnicząca Oddziału:
Krystyna Teresa Panas

Adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Psychologii
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

Kontakt:
tel. 509 257 885 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
04 1020 3176 0000 5802 0062 1128

Więcej informacji o Oddziale:
wkrótce...