Lublin

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Lublinie

Przewodnicząca Oddziału:
Katarzyna Markiewicz

Adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Psychologii
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin

Kontakt:
tel. 605 852 377 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)
e-mail: k.markiew@wp.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
04 1020 3176 0000 5802 0062 1128

Więcej informacji o Oddziale:
wkrótce...