Szczecin

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Szczecinie

Przewodnicząca Oddziału:
Urszula Buryn

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Psychologii
ul. Krakowska 69
71-017 Szczecin
 
Kontakt:
e-mail: ulaburyn@wp.pl (kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
30 1020 4795 0000 9102 0301 3893

Więcej informacji na stronie Oddziału:
www.ptp-szczecin.pl