Siedlce

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Siedlcach

Przewodnicząca Oddziału:
Monika Złotnik

Adres korespondencyjny:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
 
Kontakt:
tel. 883 701 126 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Składki członkowskie
wpłaca się gotówką do kasy Oddziału

Więcej informacji o Oddziale:

wkrótce...