Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Bydgoszczy

Przewodnicząca Oddziału:
Ewa Wojtynkiewicz

Adres:
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Kontakt:

e-mail: ptp.otbydgoszcz@psych.org.pl

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
96 1020 1462 0000 7802 0130 0649

Więcej informacji na stronie Oddziału:
Strona w przebudowie