OZZP

                             Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów 

więcej informacji na stronie:
 
www.ozzp.org.pl