Władze

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 1 grudnia 2018 r.
kadencja 2019 - 2021

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

1.

Krystyna Teresa Panas

Przewodnicząca PTP

Lublin

2.

Waldemar Budziński

Wiceprzewodniczący

Gdańsk

3.

Agata Diec

Członek

Katowice

4.

Krzysztof Goliński

Członek

Olsztyn

5.

Anna Jędryczka-Hamera

Członek

Wrocław

6.

Barbara Kaletha-Zys

Członek

Gdańsk

7.

Andrzej Kędzierski

Z-ca Sekretarza Generalnego

Olsztyn

8.

Jerzy Korzewski

Wiceprzewodniczący

Kraków

9.

Marcin Kwiatkowski

Członek Prezydium

Lublin

10.

Irena Leszczyńska

Członek Prezydium

Gdańsk

11.

Małgorzata Przepióra-Kapusta

Członek

Opole

12.

Andrzej Sękowski

Członek Prezydium

Lublin

13.

Beata Trześniewska

Sekretarz Generalny

Warszawa

14.

Joanna Więcek-Mika

Członek

Opole

15.

Maria Zamiela-Kamińska

Skarbnik Warszawa

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

kadencja 2019-2021 

Kontakt: gkr@ptp.org.pl

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

Katarzyna Orlak

Przewodnicząca

Warszawa

Julia Bartnikiewicz   Warszawa

Marta Kossut

 

Olsztyn

Danuta Mioduszewska

 

Warszawa

Katarzyna Sarnicka

 

Katowice

Adam Tarnowski

 

Warszawa

SĄD KOLEŻEŃSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

kadencja 2019-2021

Stary Kodeks Etyczno-Zawodowy psychologa obowiązujący do 01.12.2018 (skargi zgłoszone do końca listopada 2018 roku będą rozpatrywane zgodnie z tymi przepisami):

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

Ewa Biernat

Przewodnicząca Sądu

Tarnobrzeg

SĄD II INSTANCJI

Agnieszka Biela-Małecka

 

Tarnobrzeg

Alina Drozdowicz

 

Piła

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

 

Kraków

Ewa Leszczyńska

 

Zielona Góra

Beata Trojan

 

Kraków

Beata Wójtowicz

 

Kraków

SĄD I INSTANCJI

Maja Albrechcińska-Oleksiuk

 

Siedlce

Agnieszka Chybowska-Sandecka

 

Szczecin

Danuta Dobkowska

  Olsztyn

Magdalena Frankowicz

 

Lublin

Danuta Glanda

 

Kielce

Mirosława Januszkiewicz

 

Wrocław

Anna Mikołajewska-Pająk

 

Kielce

Krystyna Wysocka

 

Gdańsk

Magdalena Znosko

 

Radom

Zofia Żebrowska

  Gdańsk