Władze

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 27 listopada 2022 r.
kadencja 2022 - 2025

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

1.

Katarzyna Orlak

Przewodnicząca PTP

Warszawa

2.

Aleksander Bąk Członek

Poznań

3.

Maja Filipiak Skarbnik Warszawa

4.

Beata Kokocińska

Członek

Poznań

5.

Beata Krzywosz-Rynkiewicz Wiceprzewodnicząca Olsztyn

6.

Marta Kutniewska-Kubik Członek Prezydium

Gdańsk

7.

Marcin Kwiatkowski Członek Prezydium Lublin

8.

Aleksandra Łapińska Członek Łódź

9.

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Wiceprzewodnicząca

Poznań

10.

Tomasz Orzechowski Sekretarz Generalny

Kraków

11.

Anna Ostrowska

Członek

Olsztyn

12.

Monika Piasecka

Członek

Wrocław

13.

Paweł Podolski Członek Prezydium

Kraków

14.

Ewelina Rubaj-Wiater

Członek

Warszawa

15.

Agnieszka Skrzypkowska Członek Gdańsk

16.

Monika Stachowiak-Andrysiak

Członek

Poznań

17.

Marcin Szafrański Członek Prezydium Poznań

18.

Martyna Szewczyk-Janicka Z-ca Sekretarza Generalnego Wrocław

19.

Adam Tarnowski Członek Warszawa

20.

Marta Znajmiecka Członek Prezydium Łódź

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

kadencja 2022-2025

Kontakt: ptp.gkr@psych.org.pl

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

Julia Bartnikiewicz

Przewodnicząca

Warszawa

Andrzej Cudo Członek Lublin

Magdalena Lipiak

Członek

Katowice

Monika Świerczek-Fic

Członek

Katowice

Beata Trześniewska

Wiceprzewodnicząca

Warszawa

SĄD KOLEŻEŃSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

kadencja 2019-2021

Kadencja Sądu Koleżeńskiego została przedłużona do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w 2023 r. 

Stary Kodeks Etyczno-Zawodowy psychologa obowiązujący do 01.12.2018 (skargi zgłoszone do końca listopada 2018 roku będą rozpatrywane zgodnie z tymi przepisami):

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

Ewa Biernat

Przewodnicząca Sądu

Tarnobrzeg

SĄD II INSTANCJI

Agnieszka Biela-Małecka

 

Tarnobrzeg

Alina Drozdowicz

 

Piła

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

 

Kraków

Ewa Leszczyńska

 

Zielona Góra

Beata Trojan

 

Kraków

Beata Wójtowicz

 

Kraków

SĄD I INSTANCJI

Maja Albrechcińska-Oleksiuk

 

Siedlce

Agnieszka Chybowska-Sandecka

 

Szczecin

Danuta Dobkowska

  Olsztyn

Magdalena Frankowicz

 

Lublin

Danuta Glanda

 

Kielce

Mirosława Januszkiewicz

 

Wrocław

Anna Mikołajewska-Pająk

 

Kielce

Krystyna Wysocka

 

Gdańsk

Magdalena Znosko

 

Radom

Zofia Żebrowska

  Gdańsk