Władze

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 27 listopada 2022 r.
kadencja 2022 - 2025

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

1.

Katarzyna Orlak

Przewodnicząca PTP

Warszawa

2.

Aleksander Bąk Członek Zarządu

Poznań

3.

Beata Kokocińska

Członek Zarządu

Poznań

4.

Beata Krzywosz-Rynkiewicz Wiceprzewodnicząca Olsztyn

5.

Marta Kutniewska-Kubik Skarbnik

Gdańsk

6.

Marcin Kwiatkowski Członek Zarządu Lublin

7.

Aleksandra Łapińska Członek Zarządu Łódź

8.

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Wiceprzewodnicząca

Poznań

9.

Tomasz Orzechowski Członek Zarządu

Kraków

10.

Anna Ostrowska

Członek Zarządu

Olsztyn

11.

Paweł Podolski Członek Zarządu

Kraków

12.

Ewelina Rubaj-Wiater

Członek Zarządu

Warszawa

13.

Agnieszka Skrzypkowska Z-ca Sekretarza Gdańsk

14.

Monika Stachowiak-Andrysiak

Członek Zarządu

Poznań

15.

Marcin Szafrański Rzecznik Poznań

16.

Martyna Szewczyk-Janicka Sekretarz Generalna Wrocław

17.

Adam Tarnowski Członek Zarządu Warszawa

18.

Marta Znajmiecka Członek Zarządu Łódź

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

kadencja 2022-2025

Kontakt: ptp.gkr@psych.org.pl

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

Julia Bartnikiewicz

Przewodnicząca

Warszawa

Andrzej Cudo Członek Lublin

Magdalena Lipiak

Członek

Katowice

Monika Świerczek-Fic

Członek

Katowice

Beata Trześniewska

Wiceprzewodnicząca

Warszawa

SĄD KOLEŻEŃSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

kadencja 2019-2021

Kadencja Sądu Koleżeńskiego została przedłużona do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP w 2023 r. 

Stary Kodeks Etyczno-Zawodowy psychologa obowiązujący do 01.12.2018 (skargi zgłoszone do końca listopada 2018 roku będą rozpatrywane zgodnie z tymi przepisami):

Imię i nazwisko

Funkcja

Oddział

Ewa Biernat

Przewodnicząca Sądu

Tarnobrzeg

SĄD II INSTANCJI

Irena Leszczyńska

Wiceprzewodnicząca

Gdańsk

Agnieszka Chybowska-Sandecka

Sekretarz

Szczecin

Magdalena Frankowicz

 

Lublin

Mirosława Januszkiewicz

 

Wrocław

Monika Piasecka

 

Wrocław

Beata Trojan

 

Kraków

SĄD I INSTANCJI

Maria Zamiela-Kamińska

Przewodnicząca

Lublin/Warszawa

Marta Strombek-Milczarek

Wiceprzewodnicząca

Łódź

Agnieszka Bleja

Sekretarz

Poznań

Zofia Adamowicz

 

Warszawa

Małgorzata Dyś

 

Lublin

Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek

 

Łódź

Łukasz Krawętkowski

 

Wrocław

Amadeusz Musztyfaga

 

Kraków

Barbara Wysocka

 

Gdańsk

Krystyna Wysocka   Gdańsk