Radom

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Radomiu

Przewodnicząca Oddziału:
Maria Ocias-Tarkowska

Adres:
Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu
ul. Andrzeja Struga 1
26-600 Radom
 
Kontakt:
tel. 692 755 242 (kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Składki członkowskie
wpłaca się gotówką do kasy Oddziału

Więcej informacji o Oddziale:

wkrótce...