Sekcja Psychologii Lotniczej

Sekcja Psychologii Lotniczej

Przewodnicząca Sekcji:
Marta Gacewicz-Nielipińska

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii Lotniczej
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
e-mail: adam.tarnowski@ipsyt.pl

Więcej informacji o Sekcji:
wkrótce...