Białystok

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Oddział w Białymstoku

Przewodnicząca Oddziału:
Barbara Żukowska

Adres korespondencyjny:
Centrum Pomocy Dzieciom
Ul. Kleeberga 8
15-794 Białystok

Kontakt:
e-mail: ptpoddzialbialystok@gmail.com
(kontakt z przewodniczącą Oddziału)

Konto do wpłat
składek członkowskich:

PKO BP S.A.
71 1020 4900 0000 8902 3190 7796

Więcej informacji o Oddziale:
wkrótce...