Ubezpieczenia dla psychologów

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wspólnie z towarzystwem Ergo Hestia opracowany został program ubezpieczenia zawodowego psychologów.

Program powstał z myślą o psychologach wszystkich specjalności. Dostępny jest nie tylko dla członków PTP, ale również dla wszystkich psychologów legitymujących pięcioletnimi studiami jednolitymi z psychologii, a także dla naszych członków nadzwyczajnych niebędących psychologami.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, niedostępny w innej formie na rynku w polisach adresowanych do naszej grupy zawodowej oraz ochrony prawnej.

Ubezpieczenie ma charakter polisy grupowej. Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki możliwe jest dzięki platformie do zawierania ubezpieczeń (strona ta dedykowana jest wyłącznie naszemu ubezpieczeniu) pod adresem:
 

https://polisadlapsychologa.pl

Na stronie tej dostępne są szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia.
 

Uwaga: Biuro Zarządu Głównego PTP nie pośredniczy w przystępowaniu do ubezpieczenia. Do ubezpieczenia można przystąpić przez internet na stronie polisadlapsychloga.pl. Tam również znajduje się opis zakresu ubezpieczenia. W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 266 80 98.

Uważamy, że zarówno ze względu na profesjonalne podejście do zawodu i naszą zawodową odpowiedzialność wobec pacjentów czy klientów, jak i na rosnące w ostatnich latach zagrożenie roszczeniami z zakresu OC, posiadanie takiego ubezpieczenia przez psychologa jest obecnie nieodzowne. Teraz dostępne jest ono w zakresie dotychczas nieosiągalnym oraz za niską składkę, osiągniętą dzięki grupowej formie umowy zawartej przez PTP z Towarzystwem Ergo Hestia SA.

Rekomendujemy Państwu przystąpienie do tego pierwszego w Polsce pakietu ubezpieczeń zawodowych dla psychologów.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego