Sekcja Diagnozy Psychologicznej

Sekcja Diagnozy Psychologicznej

Przewodnicząca Sekcji:
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Diagnozy Psychologicznej
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
e-mail: diagnozaptp@gmail.com

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.sekcjadiagnozy.wordpress.com