Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka

Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka

Przewodnicząca Sekcji:
dr hab. Małgorzata Święcicka

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka
ul. Stawki 5 / 7
00-183 Warszawa

Kontakt:
e-mail: info@ptp-dziecko.org.pl

Więcej informacji na stronie Sekcji:
www.ptp-dziecko.org.pl