Aktualności - Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Pracownia Testów Psychologicznych

Pracownia Testów PTP - nowe testy na platformie Epsilon

Pracownia Testów Psychologicznych

Książka WISC®-V w diagnozie psychologicznej,

Pracownia Testów Psychologicznych

Podręcznik do testu Leiter-3: Normalizacja dla dorosłych

Pracownia Testów Psychologicznych

Test Szybkiego Nazywania w Wersji dla Dzieci Starszych (TSN-S)

Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte (WISC-V)