Aktualność

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte (WISC-V)

Wydana w zeszłym roku Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte (WISC-V) cieszy się dużym zainteresowaniem psychologów praktyków. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacją Pracowni Testów Psychologicznych PTP o wprowadzeniu do sprzedaży:

  1. Nowych rodzajów Zeszytów testowych.
  2. Skróconej wersji Arkusza zapisu.

Więcej informacji na stronie WISC®-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte | Pracownia Testów Psychologicznych (practest.com.pl)


Więcej aktualności
Oddziały PTP Konferencje

Konferencja "Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży ...

Różne

Poszukiwani psychologowie do pracy w OZSS Sądu Okręgowego w Warszawie