Aktualność

Pracownia Testów PTP - nowe testy na platformie Epsilon

Wykorzystanie platformy Epsilon do przeprowadzania badań komputerowych testami psychologicznymi cieszy się coraz większą popularnością wśród diagnostów. Z przyjemnością więc informujemy, że na mocy porozumienia z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną wdrożyliśmy na platformę serię testów wydanych przez AEH, do tej pory dostępnych w naszej ofercie jedynie w wersji papierowej.


Lista testów w wersji elektronicznej dostępnych na platformie Epsilon powiększyła się o następujące pozycje:

Zakup e-jednostek badaniowych umożliwia przeprowadzenie całego badania na platformie komputerowej. Można także wykonać badanie za pomocą tradycyjnych kwestionariuszy i skorzystać jedynie z opcji wprowadzania wyników (e-jednostki wprowadzania wyników). W obu przypadkach system Epsilon automatycznie obliczy wyniki surowe i przeliczone, a następnie wygeneruje pełny raport z badania, zawierający dane liczbowe, profil wyników oraz interpretacje słowne.


Więcej o platformie Epsilon https://www.practest.com.pl/epsilon


Zachęcamy do korzystania z platformy Epsilon!


Więcej aktualności
Oddziały

Dzień Walki z Depresją - OT Kielce

Oddziały

Ogólnopolski dzień walki z depresją - Oddział Terenowy w Warszawie

Oddziały

Międzynarodowy Dzień Psychologa - Oddział Terenowy PTP w Krakowie